Vanha kirkkoreitti

Nurmo

Lataa kartta

Pituus 22 km
Profiili
Sähköistys
Pintamateriaali
Elämyskohteet
Suositeltavat liikkumismuodot

Historiallinen vanha kirkkoreitti kulkee Ämmälänkylästä Nurmon kirkolle.

Reitti alkoi Ämmälän Hakalan, Pajulammin ja Mahlamäen talojen vaiheilta ja kulki aluksi kahtakin reittiä Perähaudanmäkeen. Perähaudanmäestä kuljettiin Virsukallion kautta Korvenkalliolle ja Kaksoiskallion ja Housukallion yli Kivivuoreen.

Kivivuori ohitettiin idän puolelta, koska kallio on niin jyrkkärinteinen ja louhikkoinen, että sen yli kulku olisi ollut vaikeaa. Kivivuoresta eteenpäin polku kulki vuoren kupeessa olevan tervahaudan ohi ja Kivivuorenluhdan ja Kivivuoren torpan sivuitse Vähäkivivuoreen ja Mykänkalliolle, jossa saatettiin pysähtyä Mykänristin muistomerkille.

Mykänkalliolta polku kulki Rahkolannevan ja Laulateennevan välisiä kankaita Rahkolan itäpuolitse Marjamäkeen ja siitä edelleen Marjamäen tervahaudan ohitse matalia kangasmaita kohti pohjoista. Peltoalueiden välisen kankaan reunaa Saartenojan kohdalla. Siitä polku jatkui Latovuoreen ja edelleen lähellä joen rantaa silloin kulkenutta länsipuolen tietä Nurmon kirkolle saakka.